Parrot breeders community
Mon Compte Bookmark and Share   french   english  
Pionus Menstruus
Article ID: 752   |  Nombre de vues: 989187 fois
Retour à la page principale
Score de l'article:

Pionus Menstruus

Latijn: Pionus Menstruus
Nederlands: Zwartoor Pionus
Engels: Blue-headed Parrot
Frans: Pionus à tête bleue
Duits: Schwarzohrpapagei

CITES II/C2
ringmaat: 8 mm
lengte: 28 cm
Zuid-Amerika


Verspreidingsgebied

De nominaatvorm heeft het grootste verspreidingsgebied dat zich strekt vanaf het Andesgebergte over de gehele noordelijke landen en noordelijk Brazilië.
De ondersoort Rubrigularis is gescheiden door het Andesgebergte en komt voornamelijk voor in westelijk Equador, Columbia en de Midden-Amerikaanse landen.
De ondersoort Reichenowi leeft helemaal geïsoleerd langs de oostkust van Brazilië.

Ondersoorten

  • Pionus Menstruus Menstruus
  • Pionus Menstruus Rubrigularis: matter blauw op kop met rozige keelvlek
  • Pionus Menstruus Reichenowi: donkerder blauw dat doorloopt tot de buik, geen keelvlek

Kweken

Op zoek in de vakliteratuur naar eerste broedresultaten van Pionussoorten komen we altijd de naam Stoodley tegen.
De Stoodley's uit Engeland waren vroeger wel de belangrijkste kwekers van Pionussen en deden enorme ervaringen op met deze vogels, welke ze neerschreven in boeken, die helaas niet meer te verkrijgen zijn.
De eerste kweek stond op naam van Maillard (1890) in Frankrijk.
Daarna volgden vele gelukte kweekresultaten in vogelparken en bij privé kwekers.
Deze zwartoortjes of blauwkoppen zoals ze hier genoemd worden, zijn door de jaren heen samen met de Maximilianen het meest ingevoerd geweest; soms in nogal grote aantallen.
Jammer genoeg vinden we niet zoveel nakweek van deze vogels terug.
Na een wachttijd van 4 jaar gelukte het mij in 1996 met deze vogels te kweken.
De pop legde vier eieren die allen uitkwamen. Na een half jaartje had ik vier gesexte jonge poppen op stok zitten.
Jonge vogels missen de volledige blauwe kop van de ouders.
Ze zijn praktisch volledig groen, boven de bek hebben vele jongen rode veertjes die na enkele maanden verdwijnen. Bij het begin van hun jeugdrui komen langzaam aan de blauwe veertjes te voorschijn over gans de kop. Opvallend is de grote aanwezigheid van de roze keelvlek. Sommigen beweren aan de keelvlek te zien wat hun geslacht is maar die twijfel komt uit bij het endoscopisch sexen der vogels. Pionussen zijn zéér stressgevoelig bij't sexen en daarom opteren sommige kwekers en dierenartsen om deze vogels te sexen door een DNA-onderzoek.


Na een grondige inspectie van het blok waarin de pop een paar weekjes verblijft, legt ze dan 4 à 5 eieren waarop ze ongeveer gemiddeld 27 à 30 dagen broedt. Na een nestperiode van 60 à 65 dagen verlaten de jongen het nest. De eerste paar dagen zijn de jongen heel onhandig in het vliegen. Dus bij de minste plotse verstoring kunnen ze tegen het gaas aanploffen.


Een opvallende gedrag bij alle Pionussoorten is dat ze met hun rug naar de verzorger gaan zitten als hij ze wil gadeslaan of fotograferen. Handopfok zwartoortjes worden in Amerika ook gehouden als huiskamervogel. Deze "pet-birds" vinden we ook veelvuldig terug in Engeland. Mijn inziens is een Pionus niet de geschikste kamergenoot. De stressgevoeligheid van een handtamme vogel is wel veel minder. Zijn rustig gedrag is wel een pluspunt en de harde roepen die plots weergalmen moet men er maar bijnemen.


Voeding

Neem hiervoor een kijke op André's Birds

Information de l'auteur
Nom Bastiaens Andre
Téléphone (015) 33 93 71
Location 2820, Bonheiden
Antwerpen
Belgium


L'auteur , Bastiaens Andre , est responsable pour le contenu de cette annonce.

Remplissez tous les champs correctement

Votre e-mail a été envoyé avec succès

Copyright ©2012 AvesCenter.com. All Rights Reserved. Designated trademarks and brands are the property of their respective owners.
Use of this Web site constitutes acceptance of the AvesCenter MSG_BTN_TERMS and MSG_BTN_PRIVACY